ໃຜວ່າໜວ່ຍສະເພາະກິດທີມສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອສະບາຍ

#ໃຜວ່າໜວ່ຍສະເພາະກິດທີມສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອສະບາຍ

ບາງຄົນເວົ້າໃຫ້ວ່າມີເວລາກິນເຂົ້າແຕ່ເລືອກກິນຢູ່ເທິງລົດ ຖ້າເລືອກໄດ້ພວກຂອ້ຍກໍຢາກກັບໄປຢູ່ນຳຄອບຄົວຢູ່ສະບາຍກິນອາຫານແຊບໆຄືຄົນອື່ນ ແຕ່ໃນໃຕ້ຈິດສຳນຶກຂອງອາສາພວກເຮົາຍັງຢາກຊວ່ຍເຫຼືອປະຊາຊົນຊວ່ຍເຫຼືອປະເທດຊາດຍາມມີວິກິດແນວນີ້ຢູ່ນີ້ງເສີຍບໍ່ໄດ້.

ເວລາກາງຄືນບາງມື້ມີອຸບັດຕິເຫດກໍອອກໄປຊວ່ຍຄົນເຈັບ
👉ຢາກໃຫ້ຄົນທີ່ເວົ້າໃຫ້ມາເປັນພວກຂອ້ຍລອງເບີ່ງຈັກ1ມື້ຈື່ງຈະເຂົ້າໃຈ👈

ແບກຖັງນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ30-40ກິໂລກຼາມ ໃສ່ຊຸດPPEຮອ້ນເປັນຮອ້ນບາງຄັ້ງກໍຕົກຂີ້ຕົມ(ບອ່ນທີ່ບວກເລິກ)

🙏🙏ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ບ້ານເພື່ອຢຸດເຊື້ອພະຍາດ🙏🙏

ເພື່ອຕົວທ່ານເອງແລະຄອບຄົວ ຢ່າໃຫ້ຮອດມື້ທີ່ເກີດຂື້ນກັບຄອບຄົວຕົນເອງຈື່ງສຳນຶກ

👉ຖ້າຮອດມື້ທີ່ເກີດຂື້ນກັບຄອບຄົວຕົນເອງບໍ່ມີບອ່ນຮອງຮັບຄົນເຈັບແລ້ວຢ່າມາດ່າຕາມຫຼັງ👈

#ຝາກໃຫ້ຄິດ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *