ແຈ້ງການໃໝ່ ສຳລັບນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ

ແຈ້ງການໃໝ່ ສຳລັບນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ມາດຕະການໃໝ່ສຳລັບນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ​ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຮອດວັນທີ 15​ ຕຸລາ​ 2021

.

.

.

.

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *