ສະບາຍດີພໍເເມ່ພິນ້ອງບັນດາເຜົ່າຮູບພາບນີ້ເເມ່ນນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີທາງຄອບຄົວໄດ້ເປັນພະຍາດໂລກມະເຮັງ

ສະບາຍດີພໍເເມ່ພິນ້ອງບັນດາເຜົ່າຮູບພາບນີ້ເເມ່ນນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີທາງຄອບຄົວໄດ້ເປັນພະຍາດໂລກມະເຮັງ

ທີ່ອ້າຍເອຶ້ອຍພີນ້ອງຊ່ວຍ ເງິນມາປົວດິແລ້ວແຕ່ວ່າຍັງເປັນອິນໄດ້ມາເປັນເຮັດໃຫ້ທ້ອງໃຫຍ່2ຕາມຮູບພາບ

ເເລະ ລາວຂາດເລືອດ(ລາວເເມ່ນເລຶອດກຸບO)ຖ້າມີຜູ້ບໍລິຈາກເງິນແລະເລຶອດຂໍເຊິງຕິດຕໍເບີໂທ 02077342489

ປະຈຸບັນວັນທີ 02/10/2021ໄດ້ໄປນອນຢູເເຂວງບໍລິຄຳໄຊທາງຄອບຄົວກໍເເມ່ນຄອບຄົວທີທຸກຍາກດັ້ງນັ້ນຈື່ງຂໍມາຍັງບັນດາທ່ານຊ່ວຍເຫຼືອນຳ້ໃຈສັດທາຊ່ວຍປີ່ນປົວນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈ

Nyob zoo rau hnub tim 2 /10/2021.thov txim thiab ua tsaug rau txhua tu ua hnub no kuv rov qab muab kuv tu noob lo tso dua zaum ob vim xav thov kev pab dua ib zaug ntxiv

kuv tu noob tsis zoo li thiaj rov tau muab tso dua thov kev pab ntawm tsoom niam tsoom txiv tsoom phooj ywg nkauj muam txhua tu thoob plaw lub qab.

ntuj no seb pua tau qho nyiaj coj nw mu kho dua yog nej tau pom kuv tu noob daim duab uas tab tom mob tam sim xyav heev

zaum ta lo no yog mob cov qog nej yeej tau pab ib leeg ib qho tuaj kho zoo cov qog tag lawm tab si tam sim no nws ho rov lo mob rau lub plab lojloj heev li tseem ceeb tshaj plaw yog nw.

ho rov lo mob ມະເຮັງຕັດ rau hauv plab lawm thiab nw tseem mob nraum nrog thiab lub plab thiaj loj yog nej ib leej twg pom no tupab me lo thov kom nw muaj lub dag zog khwv kom tauntau tshaj tu pab ntau lo nqa te ua nej tsaug tsua

thov kom tsua muaj zoo mu ib txhi ua tsaug ntau.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *