News

ອ່ານດ່ວນເດີ້! ແຈ້ງການຈາກລາວໂທລະຄົມ ເລື່ອນການລົງທະບຽນເບີເນັດ

ເອກະສານປະກອບມີຢ່າງໄດ້ຢ່າງໜຶ່ງ:ບັດປະຈຳຕົວບັດປະຈຳຕົວຕ່າງດ້າວ ຖາວອນສຳມະໂນຄົວຕ່າງດ້າວ ຖາວອນPassport..

ຮຽນລູກຄ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ ທຸກໆທ່ານ ອີງຕາມເເຈ້ງການຈາກກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ເເລະ ການສື່ສານ ເລກທີ 1033/ຫກຊ.ອດທ ລົງວັນທີ 01 ຕຸລາ 2021 ຂະຫຍາຍເວລາລົງທະບຽນເບີໂທລະສັບມືຖື ເຖີງວັນທີ 31 ມີນາ 2022 ຖ້າກາຍກຳນົດເບີຂອງທ່ານຈະຖືກຢຸດການນຳໃຊ້ຊົ່ວຄາວໃຜຍັງບໍ່ທັນມາລົງທະບຽນຮີບຟ້າວລົງທະບຽນເດີ້

ສຳມະໂນຄົວບັດປະຈຳຕົວພະສົງສຳມະໂນຄົວພະສົງໃບຂັບຂີ່ພາຫະນະ

ບັດນັກສຶກສາບັດພະນັກງານບຳນານບັດພະນັກງານ ລັດຖະກອນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.

.

.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button