ລາວເຖິງຂັ້ນວິກິດແລ້ວ ສູນປິ່ນປົ່ວເຕັມ

ສຳລັບຄົນເຈັບ ທີ່ມີຜົນບວກ.

ຂໍແຈ້ງຕໍ່ທຸກທ່ານ.

ຕອນນີ້ບໍ່ມີ ສະຖານທີ່ເຂົ້າປິ່ນປົວ.

ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລົດບໍ່ໄປຮັບ ທີມລົດແມ່ນມີຄວາມກຽມພ້ອມສະເຫມີ.

ແຕ່ບັນຫາແມ່ນ ສູນປິ່ນປົວບໍ່ມີແລ້ວ.

🦠🦠 ບໍ່ຢາກໃຫ້ມາຮອດມື້ນີ້ເລີຍ 😢😢ເມື່ອຄົນເຈັບມີເພີ້ມຂື້ນທຸກມື້ …👩🏻‍⚕️ ແພດໜໍ , ທະຫານ , ຕໍາຫລວດ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໜັກຂື້ນທຸກມື້.

ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ເຂົ້າປີ່ນປົວ ກໍ່ບໍ່ພຽງພໍ————————————-ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ:

ຜ່ານວິກິດນີ້ໄປດ້ວຍກັນເດີ້ທຸກຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *