7 ສູດຢາ ແກ້ຜິດງູກັດ ເຖິງວ່າຜູ້ປ່ວຍຫມົດສະຕິຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວແລ້ວ ກໍ່ຟື້ນຄືນມາໄດ້ຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນ

ຢາແກ້ພິດງູກັດທັງ 12 ສູດນີ້ ມີສັບພະຄຸນແກ້ພິດງູກັດທຸກຊະນິດ ແກ້ໄດ້ທຸກກໍລະນີ ແມ່ນຜູ້ຖືກງູກັດນັ້ນຈະສະຫລົບ ໝົດສະຕິ ແນ່ນິ່ງ ບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວແລ້ວກໍຕາມ ກໍພຶງຊ່ວຍກັນງັດປາກໃຫ້ອ້າອອກ ແລ້ວຖອກນ້ຳຢາໃຫ້ເຂົ້າສູ່ທ້ອງໃຫ້ໄດ້ ຜູ້ປ່ວຍຈະຟື້ນ ຄືນມາໄດ້ຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນ, ທ່ານຄວນແຊຣ໌ໄວ້ເພື່ອໄດ້ໃຊ້ຍາມຈຳເປັນນະ ເຊີ່ງມີລາຍລະອຍດດັ່ງນີ້:

ສູດທີ1.) ໃຫ້ເອົາ ຕົ້ນນ້ອຍໜ່າ (ຖອນເອົາຕົ້ນນ້ອຍໆ ທັງຕົ້ນຕະຫລອດເຖິງຮາກ) ກັບຕົ້ນກ້າງປາ (ເອົາທັງຕົ້ນ ຕະຫລອດເຖິງ ຮາກ) ນຳມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ຕຳໃຫ້ແຫຼກປະສົມກັບສຸຣາ ຕອງເອົາ ຫລື ບີບເອົາສະເພາະນ້ຳຢາ ໃຊ້ຮັບປະທານ ໃຊ້ກາກຢາພອກທີ່ບາດແຜ ຈະຊ່ວຍແກ້ພິດງູກັດ. ຂໍ້ມູນຈາກ: ພະຄູໃບດີກາປະພັນ ວັດຫົງສໍ໌ຣຸນຣັດມີ ທະເລສາຄົນ.

ສູດທີ2.) ໃຫ້ເອົາ ຫົວອຸດພິດ ນຳມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ຕຳໃຫ້ແຫຼກປະສົມກັບສຸຣາ ຕອງເອົາ ຫລື ບີບເອົາສະເພາະນ້ຳຢາ ປະມານ ຢ ຖ້ວຍຊາ ໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຮັບປະທານພຽງເທື່ອດຽວ ໃຊ້ກາກຢາພອກທີ່ບາດແຜ ຊ່ວຍແກ້ພິດງູກັດ. ພຮະຄູປະສາດນົນວະກິດ ວັດໂພທິ໌ງາມ ອ.ທ່ານຢ້ອຍ ເພັດບຸຣີ.

ສູດທີ3.)ໃຫ້ເອົາ ຮາກຕົ້ນນຸ່ນ ນຳມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດແລ້ວເອົາໄປບົດຫລັງຈາກບົດໄດ້ແລ້ວກໍ່ເອົາໄປປະສົມກັບສຸຣາ ໃຊ້ພອກທີ່ບາດແຜ ກໍ່ຊ່ວຍຮັກສາພິດງູກັດໄດ້ ຂໍ້ມູນຈາກ: ພຣະຄູຣັດນານຸຮັກສ໌ ວັດປະງົດນຸກໃຕ້ ລຳປາງ.

ສູດທີ4.)ໃຫ້ເອົາ ຕົ້ນຜັກສ້ຽນຜີ (ເອົາທັງຕົ້ນຕະຫລອດເຖິງຮາກ) ນຳມາລ້າງໃຫ້ສະອາດຕຳໃຫ້ລະອຽດປະສົມກັບເຫຼົ້າ ຄັ້ນເອົາສະເພາະນ້ຳຢາ ໃຊ້ຮັບປະທານ ໃຊ້ກາກພອກທີ່ບາດແຜ ຊ່ວຍແກ້ແກ້ພິດງູກັດ. ຂໍ້ມູນຈາກ: ວິທະຍາທານສະງວນນາມ.

ສູດທີ5.) ໃຫ້ເອົາ ໃບຕົ້ນລູກໃຕ້ໃບ 1 ກຳມື ນຳມາໃສ່ປາກຫຍ້ຳພໍແຫຼກ ແລ້ວຄາຍອອກມາປະສົມກັບ ສຸຣາ ຕອງເອົາ ຫລື ບີບເອົານ້ຳຢາ ໃຊ້ຮັບປະທານ ໃຊ້ກາກຢາພອກທີ່ບາດແຜ ອາການທີ່ເຈັບປວດເພາະພິດງູຈະພະລັນຫາຍໄປພາຍໃນ 7 ນາທີ ຢາກນີ້ ມີສັບພະຄຸນແກ້ພິດຕະຂາບກັດ ແມງປ່ອງຕ່ອຍ ໄດ້ . ຂໍ້ມູນຈາກ: ພຮະສະມຸຫ໌ປັກສ໌ ໂຊຕິປຍໂຍ ວັດທະເລ ອ.ສູງເນີນ ນະຄອນຣາດສີມາ.

ສູດທີ6.) ໃຫ້ເອົາ ຕົ້ນຜັກກະເສດ ຕົ້ນຜັກຄາດ ຕົ້ນຜັກສ້ຽນຜີ ຕົ້ນຜັກຊີໃຫຍ່ ທັງ 5 ຢ່າງນີ້ ເອົາຢ່າງລະເທົ່າໆ ກັນ ນຳມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ຕຳໃຫ້ແຫຼກ ປະສົມກັບສຸຣາຫລືນ້ຳຊາວເຂົ້າເປັນກະສາຍ ຕອງເອົາ ຫລື ບີບເອົານ້ຳຢາປະມານ 1 ຖ້ວຍຊາ ໃຊ້ຮັບປະທານ ໃຊ້ກາກຢາພອກທີ່ບາດແຜ ຊ່ວຍແກ້ພິດງູກັດ. ຂໍ້ມູນຈາກ: ພຮະບຸຍສົ່ງ ກິດຕິຍາໂນ ວັດປ່າພະເຈົ້າ ອ.ສຣີປຣະຈັນຕ໌ ສຸພັນບຸຣີ.

ສູດທີ7.)ໃຫ້ເອົາ ໃບເສລຸດພັງພອນ 1 ກຳມື ນຳມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ຕຳໃຫ້ແຫຼກ ປະສົມກັບນ້ຳຊາວເຂົ້າ ຕອງເອົາ ຫລື ບີບເອົາ ສະເພາະນ້ຳຢາ ປະມານ 1 ຖ້ວຍຊາ ໃຊ້ຮັບປະທານ ໃຊ້ກາກຢາພອກທີ່ບາດແຜ ຊ່ວຍແກ້ພິດງູກັດ. ຢາກນີ້ ໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດພິດ ໄຟລາມທຸ່ງ ພະຍາດເຣີມ ງູສະວັດ ໄດ້. ຂໍ້ມູນຈາກ: ພະຄຣູໄພສານທຳວາທີ ວັດດອນແມ່ເຖົ້າຫອມ ອ.ສາມພຣານ ນະຄອນປະຖົມ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *