ແຈ້ງການໃຫ້ລູກໆທຸກຄົນທີ່ນຳໃຊ້ເບີ ຂອງລາວໂທລະຄົມ ຕ້ອງໄປລົງທະບຽນຖາວອນ ກໍຄື ຖ່າຍຮູບເຈົ້າຂອງເບີລົງໃນລະບົບຂອງລາວໂທລະຄົມເນີ

ແຈ້ງການໃຫ້ລູກໆທຸກຄົນທີ່ນຳໃຊ້ເບີ ຂອງລາວໂທລະຄົມ ຕ້ອງໄປລົງທະບຽນຖາວອນ ກໍຄື ຖ່າຍຮູບເຈົ້າຂອງເບີລົງໃນລະບົບຂອງລາວໂທລະຄົມເນີ

ຖ້າກາຍວັນທີ 30/9/2021 ນີ້ລະບົບຕັດໂອໂຕຫຼືລະງັບເບີບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ລະເສຍເງິນຖີ້ມເນີ.

ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາມແຈ້ງການຂອງບໍລິສັດລຸ່ມນີ້. ຂອບໃຈ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.