ຄືໃຈດຳແທ້ ! ອຸ້ມລູກແຕ່ວຽງ ໄປຫາຜົວຢູ່ຫົວພັນ ຜົວບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮອດເຮືອນ ຊາດນີ້ສິບໍ່ເອົາຜົວອີກ

ໂອຍຄືໃຈດຳແທ້ ! ອຸ້ມລູກແຕ່ວຽງ ໄປຫາຜົວຢູ່ຫົວພັນ ສຸດທ້າຍຜົວບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮອດເຮືອນ.

ແຕ່ນີ້ຮອດພໍ່ເພີ່ນໂຄດໃຈບາບໃຈມານເຮັດນຳຂ້ອຍກັບລູກຄັກຂະຫນາດ ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນນຳ ຖິ້ມເຄື່ອງຂອງຂ້ອຍອອກໄປນອກເບີດ ຂ້ອຍທັງເຈລູກທັງເກັບເຄື່ອງອູ້ມເຄື່ອງໄປໃສ່ລົດ ເພື່ອໄປເລາະຊອກບ້ານພັກ.

ແນວໃດເລື່ອງນີ້ ຈາກພສບອກວ່າ ຂ້ອຍກັບລູກອຸສາຂີ່ລົດແຕ່ວຽງໄປຫາ ເຈລູກຂັບລົດແຕ່ວຽງມາຮອດຫົວພັນ ເພື່ອຈະພາລູກພຽງ 4 ເດືອນໄປຫາພໍ່ເຂົາ.

ອອກຈາກເຮືອນລາວ 22:42 ເລາະຊອກບ້ານພັກຈົນຮອດ 23:22 ນາທີ ຈັງເຫັນບ້ານພັກ ທີ່ ເມືອງຊອນ ແຂວງຫົວພັນ ຊາດນີ້ສິບໍ່ເອົາຜົວອີກຂໍສາບານກັບໂຕເອງເລີຍ.

ທີ 20/11/2022 ! ກົດໄລກົດແຊສໄຫ້ຫລາຍໆຄົນຮູ້ແລ້ວຂ້ອຍຈະເປີດຮູບມັນຄວາມຊົວຂອງມັນໃຫ້ຄົນທັ້ງໂລກໄດ້ຮູ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *