ຄ່ຳແລ້ວ ກັບບ້ານໄປພັກຜ່ອນເດີ້ພີ່ນ້ອງ😊

ຄ່ຳແລ້ວ ກັບບ້ານໄປພັກຜ່ອນເດີ້ພີ່ນ້ອງ😊

ບ່າວວິນໃຈບຸນມາອີກແລ້ວ ເລາະຊ່ວຍຄົນທຸກຍາກ.

ຊ່ວຍຊື້ທຸກຢ່າງ ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍທີ່ຫາເຊົ້າກິນຄໍາ.

.

.

ຊົມເຊີຍ

ຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *