ເຮັດແນວໃດກໍ່ໄດ້ໃຫ້ນັກຮຽນຍອມຕື່ນນອນແຕ່ເຊົ້າໆ ເພື່ອໄປຮຽນ

” ມັນເປັນອັນໃດ ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໃນຫ້ອງຮຽນມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ “

ເຮັດແນວໃດກໍ່ໄດ້ໃຫ້ນັກຮຽນຍອມຕື່ນນອນແຕ່ເຊົ້າໆ ເພື່ອໄປຮຽນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີສິ່ງມາບັງຄັບ ແຕ່ເປັນການ ຊະນະໃຈ.

ພວກເຂົາແທນຮ້ອງໃຫ້ມັນສຸດຄຳ ລຳໃຫ້ມັນສຸດແຂນ ແຜນໃຫ້ເປັນສຸດປີກ ເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເອົາຈົນເຊໃສ່ ຫນ້າກະດານໄປເລີຍ.

..

ຊົມຄຣິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *