ເປັນຕາສົງສານເດັກນ້ອຍ 5ປີ ກຳພ້າແມ່

ເປັນຕາສົງສານເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ5ປີ ກຳພ້າແມ່.

ເປັນຫຍັງແມ່ບໍ່ນອນກອດເຮົາ.ເປັນຫຍັງແມ່ຄືນອນຢູ່ຂ້າງໃນນັ້ນ

ໃດ້ແຕ່ແນມເບີ່ງແມ່ໃນໂລງແລ້ວບອກກັບແມ່ເຂົາວ່າ “ ເປັນຫຍັງແມ່ບໍ່ນອນກອດເຮົາ.ເປັນຫຍັງແມ່ຄືນອນຢູ່ຂ້າງໃນນັ້ນ ແມ່ຕື່ນມາກອດລູກແນ່.

ເມື່ອຄົນໃນງານໃດ້ຍິນແນວນັ້ນຕ່າງກໍ່ພາກັນ ກັ້ນນ້ຳຕາບໍ່ຢູ່.

..

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *