ພະຍານາກທີ່ຖືກຊາບແຊງໃນສະໄໝອະດີດຕະການໄດ້ກາຍເປັນຫີນ ສາທຸ ຂໍພອນໄດ້ເລີຍ

ພະຍານາກທີ່ຖືກຊາບແຊງໃນສະໄໝອະດີດຕະການໄດ້ກາຍເປັນຫີນ

ທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ສັກກາລະບູຊາຕາມຄວາມເຊືອຂອງເຂົາເຈົ້າ

ບໍ່ເຊືອຢ້າລົບລູ້ເພາະສະຖານທີ່ສັກສິດມີຈິ່ງ….🙏🙏🙏

👉ໃຜແຊຣ໌ຂໍໃຫ້ລວຍ ຖືກຫວຍທຸກງວດ 💵💵💵💵

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *