ລ່າສຸດ ຄຼິບຫຼຸດ!..ແອວດີຈັງ… ອາຍຫວາສົ່ງຫາຜົ ວຄົ ນອື່ນຄື ບອກລົບ

ເອົ່າ ເຂົາສິບໍ່ຈູ ດໂຕຄືນຄືຕອນໂຕຈູ ດເມ ຍ ນ້ ຜົວໂຕຊະບໍ້ບາດນິ 55555555

ຢ່າເຮັດຈັ່ງຊັ້ນເດີ້ສູ.

ຈັ່ງໄດສາວ ຫິວແຮງປານນັ້ນພຸ້ນຫວາ ອາຍຫວາສົ່ງຫາຜົວຄົນອື່ນຄືບອກລົບ………….?

ຊົມຄຼິບ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *