ເກີດຫຍັງຂຶ້ນທີ່ຕະຫລາດສະຫວັນໄຊ.

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນທີ່ຕະຫລາດສະຫວັນໄຊ.

ໃນວັນທີ 2/11/2022 ເກີດປາກສຽງກະທົບກັນລະຫວ່າງ ຜູ້ຈັດສັນຕະຫລາດ ແລະ ແມ່ຄ້າ ທີ່ຕະຫລາດສະຫວັນໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ເຊິ່ງຜູ້ຈັດສັນຕະຫລາດຕ້ອງການປິດປະຕູເຂົ້າ-ອອກ ຂອງພໍ່ຄ້າ, ແມ່ຄ້າ.ແຕ່ເກີດຄວາມຄັດຄ້ານ ບໍ່ໃຫ້ປິດ ເພາະກະທົບຕໍ່ການຄ້າຂາຍ.

ແມ່ຄ້າ.ແຕ່ເກີດຄວາມຄັດຄ້ານ

ຊົມຄຣິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *