ເສຍໃຈແຮງຊື້ງົວມາລ້ຽງ 2 ຄູ່.

ເສຍໃຈແຮງຊື້ງົວມາລ້ຽງ 2 ຄູ່.

ແຕ່ຖືກດ່ານເມືອງເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີຮຽກລ້ານກວ່າກີບ ແຕ່ບໍ່ຂຽນເອກະສານໃຫ້ຈັກໂຕ ກ.

ຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *