ຄົນ ລ າ ວ ນິ ໄ ສ ດຸ ຫມັ່ນ

ມື້ນີ້ 27.10.2021 ລ໋ອ ກ ດ າວ ຫວານີ້.

ແຕ່ກະຄືເກົ່າເນາະ ຕ້ອງອອກໄປທຳມາຫາກິນ ຄົນລາວນິໄສດຸຫມັ່ນ ແຕ່ກະບໍ່ເປັນຫັຍງ ມື້ນິພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນນະຄອນຫລວງ 315 ຄົນ

ບໍ່ເປັນຫັຍງດອກຊີວໆ ບໍ່ເປັນຫັຍງ ຈະພົບ ມື່ນຄົນຕໍ່ມື້ ກະຍັງສິໄປ ບໍ່ສົນລ໋ອກດາວດອກ ເພາະ ກູຍ້ານອົດຕາຍ..ຖ້າເບີ່ງເດີ້ ຕໍ່ໄປສິໄດ້ອົດຕາຍແທ້ໆ ..ທີ່ປິ່ນປົວບໍ່ພໍ່ຢ່າໄປໂທດພັກລັດກະແລ້ວກັນ..

ອົດເຈັບໄລ່ຍະສັ້ນ ດີກວ່າ ເຈັບໄລ່ຍະຍາວເດີ້..ໃຫ້ທຸກຢ່າງຈົບລົງ..ທຸກອາຊີບຈະໄດ້ມີການເປີດປົກະຕິ..ເຮັດເປັນຍ້ານບໍ່ມີກິນ..ພວກເຂົາເປີດຮ້ານອາຫານເດ້..ຫ້າເດືອນລະປິດມາ ສິບໍ່ຕາຍກ່ອນສູຫວາ ຮະຮະ.ກະຢາກໃຫ້ສູໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືແດ່ ອົດ ເພື່ອໃຫ້ ອາຊີບອື່ນເຂົາໄດ້ເປີດກິດຈະການເຂົາໄດ້ອີກ ຖ້າມັນຈາງລົງ.

Cr:Kaoo Keomisay Pangpasurth

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *