ປະຕິຫານບໍ່ເຄີຍເກີດຂື້ນກັບໃຜອາຫລີນໍ

ຕອນນີ້ພົບສົບຫລານແລ້ວກຳລັງປະສານງານ

ເພື່ອຈະນຳມາແລ້ວຈະໄດ້ເຄື່ອນໄປປ່າຊ້າຫລັກ9ທາງປາກຊອ່ງເລີຍດັ່ງນັ້ນຈີ່ງແຈ້ງມາຍັງຍາດພີ່ນອ້ງເພື່ອນມິດສະຫາຍທີ່ຢູ່ໃກ້ແລະຢູ່ໄກ.

ໃຫຊາບທົ່ວເຖິງກັນສຳລັບຜູ້ທີ່ຢາກໄປສົ່ງເພີນແມ່ນໃຫ້ໄປຖ້າຢູ່ປ່າຊ້າພຸ້ນເລີຍ. ຂໍຂອບໃຈ.

ອີຕົນເດອ້າຍເອີຍ ປະຕິຫານບໍ່ເຄີຍເກີດຂື້ນກັບໃຜອາຫລີນໍ😢 ຂໍໃຫ້ໄປຢູ່ພົບພູມທີ່ດີ.

ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງຄົນທີ່ຍັງຢູ່ເດີ ທຸກຄົນຍັງຮັກແລະຄິດຮອດສະເໝີ.

ການສູນເສຍທີ່ເກີດຂື້ນ3ປີຊ້ອນ #ຄິດຮອດຄົນບົນຟ້າ

ບ້ານຫ້ວຍແຫ້.ມ ຈຳປາສັກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *