ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດໃຫຍ່ຕໍາເດັກນ້ອຍ !

ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດໃຫຍ່ຕໍາເດັກນ້ອຍ !

ຢູ່ບ້ານໂຮມໄຊບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນລູກຫຼານໃຜ.

ຊົມຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *