ພໍ່ຄ້າຄົນຫລໍ່ ວ່າ ເຖິງຄ ່ າ ໂຕ ສາວພອນ 20 ລ້ານກໍ່ຈ່າຍ ເພາະ….

ບອຍເຊື່ອວ່າການໃຫ້ໂອກາດຄົນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ທຸກຄົນເທົ່າທຽມກັນ🙏

ຢ່າເອົາຄວາມຄິດອັກຄະຕິຄວາມບໍ່ມັກຂອງໂຕເອງມາຕັດສິນຄົນອື່ນວ່າບໍ່ດີ

ສຳລັບໂຕຂ້ອຍເອງແມ່ນເຄົາລົບໃຫ້ກຽດ ມາລະຍາດ ຮັກແພງກັນດີກວ່າ😘😊🥰.

ຊົມຄລິບ.

..

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *