ແບບນີ້ກໍມີ ຖືກໝູ່ຢືມຄຳໄປຂາຍແລ້ວບໍ່ໃຊ້ຄືນ

ແບບນີ້ກໍມີ ຖືກໝູ່ຢືມຄຳໄປຂາຍແລ້ວບໍ່ໃຊ້ຄືນ.

ຈາກເພກ “Law learning ຮຽນຮູ້ເລື່ອງກົດຫມາຍ” ໄດ້ໂພສວ່າ ໃນກໍລະນີ້ ທ້າວກໍ ຈະມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາ ການສໍ້ໂກງຊັບ ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ໃຊ້ເລ່ລ່ຽມ ຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ດ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເອົາຊັບ ໃຫ້ຕົນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ສາມປີ ໃນກໍລະນີເອົາການສໍ້ໂກງຊັບເປັນອາຈີນ,

ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ໃນກໍລະນີກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ແຕ່ສາມປີ ຫາ ແປດປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ. ທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2022 ທີ່ ນຄວຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *