ນາຍົກສັ່ງການດ່ວນ! ແຈ້ງດ່ວນພະນັກງານໃດຂູດຮິດເອົາເງິນ ແລະ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຈະປາບໃຫ້ກ້ຽງ

ນາຍົກສັ່ງການດ່ວນ! ແຈ້ງດ່ວນພະນັກງານໃດຂູດຮິດເອົາເງິນ ແລະ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຈະປາບໃຫ້ກ້ຽງ

ຊົມເຊີຍຢ່າງສຸດໃຈ! ສະດຸ້ງທົ່ວສະພາເລີຍ!

ນາຍົກແລະຄະນະລັດຖະບານ ໄຟຂຽວເຕັມທີ່ ປາບພະນັກງານທີ່ຂູດຮີດປະຊາຊົນ ແລະ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ!

ແຈ້ງມາເລີຍ 1516

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *