ຂ່າວດ່ວນ ໂອກາດດີໆມາແລ້ວ

ຂ່າວດ່ວນ ໂອກາດດີໆມາແລ້ວ ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງງານ ຮີບໄປສະໝັກເດີ້

ໂອກາດດີໆມາແລ້ວ ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງງານ

ບໍລິສັດ ຫອມມາລາ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງມີດັ່ງນີ້:-

ໂຊເຟີລົດຈົກ 6 ຕຳແໜ່ງ :-ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000 ຂຶ້ນໄປອີງຕາມປະສົບການ,

ຄວາມຊຳນານໃນການເຮັດວຽກ-ຜູ້ຊ່ວຍໂຮງໂມ້ 5 ຕຳແໜ໋ງ :#ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,000,000-2,500,000₭

-ຊ່າງສ້ອມແປງ 2 ຕຳແໜ໋ງ :ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 4,000,000 ຂຶ້ນໄປ ອີງຕາມປະສົບການ ການເຮັດວຽກ.

-ໂຊເຟີລົດເກດ 2 ຕຳແໜ໋ງ :ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 4,000,000 ຂຶ້ນໄປອີງຕາມປະສົບການການເຮັດວຽກ

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້

1.ເປັນຄົນພື້ນທີ່ ເຂດເມືອງວິລະບູລີ

2.ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ

3.ຮູ້ລະບົບການນຳໃຊ້ກົນຈັກເປັນຢ່າງດີ

4.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກ

5.ຕ້ອງຮູ້ວິທີແກ້ໄຂເຫດການສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ

6.ຕ້ອງປະຕິດບັດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ

7.ສຸຂະພາບ ແຂງແຮງ ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ

8.ສາມາດເຮັດວຽກກາງຄືນໄດ້

9.ຕ້ອງສັກວັກຊີນ ໃຫ້ຄົບ 2 ເຂັມສະວັດດີການຈາກບໍລິສັດ

+ ມີອາຫານ 3 ຄາບ.

+ ມີສະຖານທີ່ພັກເຊົາໃຫ້

+ ມີວັນພັກໃຫ້ ເຮັດວຽກ 14 ວັນ ພັກ 7 ວັນ

+ ມີວັນພັກປະຈຳປີໃຫ້.

ເອກະສານຕິດຂັດມີ 1 ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ 2 ສຳມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈຳຕົວ 3 ໃບຜ່ານງານ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ( ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 22 680 394 ) ( Email: hs.planner16@hotmail.com ) ສຳນັກງານ ແມ່ນ ຕັ້ງທີ ບ້ານ ປ່າດົງ, ເມືອງ ວິລະບູລິ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *