ນັ ກ ຮ້ ອງລາວ

ນັກຮ້ອງ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ອີກແລ້ວ ເຈົ້າຂອງເພງ “ເ ມ ຍ ມີກິກ” ຂໍໃຫ້ໄປເປັນນັກຮ້ອງດັງ ບົນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າເດີ

ຫຼັ ບ ໃຫ້ສະບາຍເດີ້ ຍາວເອີ້ຍ

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວດ້ວຍ

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *