ໜຸ່ມລາວ ອອກມາເວົ້າກ່ຽວກັບການລ໋ອກດາວນ໌ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໜຸ່ມລາວ ອອກມາເວົ້າກ່ຽວກັບການລ໋ອກດາວນ໌ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄົນລາວ ອອກມາເວົ້າກ່ຽວກັບການລ໋ອກດາວນ໌ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລັອກດ້າວນກະດີແລ້ວ, ທຳອິດຄິດວ່າເປັນນຳພັກລັດບໍ່ເຂັ້ມງວດແຕ່ເບີ່ງໄປແລ້ວ ເປັນນຳປະຊາຊົນເອງບໍ່ຍອມລັອກ, ໃກ້ຈະໝົດການລະແລ້ວ ປະຊາຊົນພັດໄປຕິດໃສ່.

ທີ່ວ່າບໍ່ລັອກດ້າວ 5-6ເດືອນນີ້ ຊີວິດເຈົ້າດີຂື້ນແລ້ວບໍ່ທີ່ໄປແຜເຊື້ອທົ່ວທີບແບບນີ້. ຄິດເອົາແຕ່ເດີ !

ຄົນລາວ ອອກມາເວົ້າກ່ຽວກັບການລ໋ອກດາວນ໌ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຟັງຄິຼບນຳກັນ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *