ຍິງແຕ່ງຍິງ” ນີ້ລະນໍ້ເພີນວ່າ

ປິດການເຂົ້າອອກເມືອງ-ແຂວງ.

ລະຫວ່າງ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫາ ເມືອງຮ້ຽມແຂວງຫົວພັນ.

ເພື່ອສະກັດກັນການແຜລະບາດເຊືິອພະຍາດໂຄວິດ19.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *