ຜູ້ຕິດເຊືອຊຸມຊົນ 206 ຄົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຜູ້ຕິດເຊືອຊຸມຊົນ 206 ຄົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021

• ຈຸດສີ ເກີດ: 71 ຄົນ • ເມືອງ ໄຊທານີ: 7 ຄົນ • ຈຸດບຶງຂະຫຍອງ: 18 ຄົນ • ມສ ເຈົ້າອານຸວົງ: 14 ຄົນມີຣມ |• ມສ ລາວຫວຽດ: 11 ຄົນ.

ໂຮງຫມໍເຊດຖາທິລາດ ແລະ ໂຮງຫມໍ ເດັກ: 9 ຄົນ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 3 ຄົນ (ບ້ານສະຫວ່າງ 2 ຄົນ, ສາລາຄໍາ 1 ຄົນ |ຊຶ່ງແມ່ນພະນັກງານບໍລິສັດ DKSH),

ເມືອງ ສີໂຄດ 2 ຄົນ (ບ້ານຍະພະ ແລະ ໄຊສະຖານ), ເມືອງ ໄຊເສດຖາ 2 ຄົນ (ບ້ານ ອາມອນ ແລະ ບ້ານ ຊຽງດາ), ບ້ານ ໂພນປາເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ 1 ຄົນ ແລະ ບ້ານ ສາຍາ ເງີນ ເມືອງ ໄຊທານີ 1 ຄົນ.

ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ທີມງານກໍາລັງສອບສວນ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມທາງຊື່ອອນລາຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *