ລະວັງ! ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອ

ການຄ້າຂາຍອອນລາຍຖືວ່າເປັນຊ່ອງທາງທີ່ກຳລັງມີຄວາມນິຍົມຫລາຍໃນສັງຄົມປັດຈຸຸບັນ ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍເປັນຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ຄົນບໍ່ດີຈຳນວນໜຶ່ງມາສວາຍໃຊ້ໂອກາດໂພສຕວະຂາຍສິນຄ້າຜ່ານສື່ອອນລາຍທັງທີ່ບໍ່ມີສິນຄ້າຢູ່ຈິງ

ມີຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຫລົງເຊື້ອ ໂອນເງິນໄປໃຫ້ເພື່ອສັ່ງສິນຄ້າ ແຕ່ສຸດທ້າຍບໍ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າຕາມທີ່ສັ່ງຊ້ຳບໍ່ໜ່ຳທີເຮັດໃຫ້ເຈັບໃຈໄປກ່ວານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າຂອງສິນຄ້າໄດ້ອີກເລີຍຍ້ອນຖືກບັອກເບີໜີ.

ທີ່ຜ່ານໆມາເຊື້ອວ່າຈະມີຫລາຍຄົນຖືກຕວະຫລັກສະນະນີ້ມາແລ້ວບໍ່ໜ່້ອຍ ແລະ ຫລາຍໆຄົນກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໄປແຈ້ງຄວາມຄິດວ່າເງິນໜ້ອຍດຽວທານໆໄປແລ້ວກໍແລ້ວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດເຖິ່ງວ່າທີ່ຈິງແລ້ວຜູ້ມາຕວະເຮົາ.

ເຂົາໄດ້ເງິນມະຫາສານໃນແຕ່ລະມື້ ລອງຄິດຫລີ້ນໆຖ້າເກີດກໍລະນີ້ແບບດຽວກັນ ເສຍຫາຍຜູ້ລະແສນ ສອງແສນ ເປັນຈຳນວນຫລາຍຮ້ອຍຫລາຍພັນຄົນ ເມື່ອໄລ່ເປັນເງິນທີ່ທຸກຄົນປ່ອຍໆໄປມາລວມກັນຈະຕົກເປັນເງິນມະຫາສານ, ຖ້າທຸກຄົນບໍ່ຮ່ວມກັັນຢຸດຄົນທີ່ສວາຍໃຊ້ໂອກາດນີ້ເຂົາກໍຈະໄດ້ໃຈ ແລະ ເຮັດໄປໜ້າຕິກໆ ສ້າງຄວາມປັ່ນປວນໃນສັງຄົມໄປເລີຍໆ.

ຖ້າຫາກບຸກຄົນໃດຫາກຖືກຕວະໃນລັກສະນະນີ້ແມ່ນສາມາດເຂົ້າແຈ້ງຄວາມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດຫລວດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນຳເອົາເອກະສານແຈ້ງຄວາມໄປພົວພັນກັບທະນາຄານໂດຍດ່ວນທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນ

ຫລື ເຖິ່ງຈະບໍ່ໄດ້ເງິນຄືນກໍຖືວ່າເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍຢຸດການກະທຳຂອງຄົນບໍ່ດີນັ້ນໃວ້ບໍ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍເປັນວົງກ້ວາງອອກໄປຕື່ມ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *