ຫຼ ວງ ພະ ບ າງ

ດ່ວນມື້ນີ້ 25/9/2021

ເມືອງງອຍ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຊຸມຊົນສູງເຖິງ41ກໍລະນີອີງຕາມຜົນຈາກຫ້ອງວິເຄາະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງວັນທີ 24/09/2021 ໄດ້ກວດຕົວຢ່າງ ທັງໝົດ 252 ຕົວຢ່າງ.

ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ທັງໝົດ 41 ຄົນ ຢູ່ເມືອງງອຍທັງໝົດ ໃນນີ້ປະກອບມີ:

ບ້ານໜອງຂຽວ 31ບ້ານໜອງອ່ຽນ 4ບ້ານປາກບາກ 3ບ້ານພູວຽງ 1ບ້ານຈອມຍິ່ງ1ບ້ານສົບຮຸນ 1

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *