ເຖີງຝົນຈະຕົກ_ພາຍຸເຂົ້າ ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ມຈ ກໍຍັງໃດ້ສົ່ງຜູ້ປີ່ນປົວຫາຍດີກັບເມືອກັກໂຕເພີ່ມອິກ57ຄົນ.

ເຖີງຝົນຈະຕົກ_ພາຍຸເຂົ້າ ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ມຈ ກໍຍັງໃດ້ສົ່ງຜູ້ປີ່ນປົວຫາຍດີກັບເມືອກັກໂຕເພີ່ມອິກ57ຄົນ.

ໃນວັນທີ 23 – 24/09/2021 ໂຮງໝໍພາກສະໜາມມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ໄດ້ ປີ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ_19 ຫາຍດີຈຳນວນ 57ຄົນ ໃຫ້ເມືອຈຳກັດບໍລິເວນຕໍ່ທີ່ສູນຈຳກັດບໍລິເວນຂອງແຕ່ລະເມືອງອິກ 14ວັນ , ຈີ່ງກັບຫາຄອບຄົວ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການ New Normal ຢ່າງເຄັງຄັດ.

ຖ້າມີບັນຫາສອບຖາມສາຍດ່ວນ 031 166.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *