ແຈ້ງຄົນຫາຍຊື່ ນາງ ບາຍ ໄຊຍະລາດ 32ປີ

ແຈ້ງຄົນຫາຍຊື່ ນາງ ບາຍ ໄຊຍະລາດ 32ປີ ບ້ານຫ້ວຍບູຮາ ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.

ຊື່ພໍ່ ທ້າວ ສົມພອນ ໄຊຍະລາດ,ຊື່ແມ່ ນາງ ທອງລຽນ ໄຊຍະລາດ,.

ຫລ້າສຸດໃສ່ເສື້ອຢີນສີດຳອອກໄປ ເບີໂທແມ່:0309258544.

ເບີໂທຜົວ 02096328136.

.

.

ຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.