ຝາກເຕືອນ…!!! ພໍ່-ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ເບິ່ງແຍງລູກຫຼານ ຢ່າໃຫ້ເດັກນ້ອຍອອກມາຕົບມື ຂໍໃຫ້ລົດບັນທຸກ ບີບແກ 3 ຊ່າ ຢູ່ແຄມທາງ ເພາະສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດເຫດ.

ຂໍຝາກເຕືອນ! ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ດູແລ ເບິ່ງແຍງລູກຫຼານຂອງທ່ານໃຫ້ດີຢ່າໃຫ້ເດັກນ້ອຍອອກມາຕົບມືຂໍໃຫ້ລົດບັນທຸກ10ລໍ້ ບີບແກ 3 ຊ່າ ຢູ່ແຄມທາງ.

ເພາະມັນສຽງຕໍ່ການທີ່ຈະເກີດອຸບັດຕິເຫດຕໍ່ລູກຂອງທ່ານ ຂໍໃຫ້ລົດບັນທຸກຢຸດການບີບແກ 3 ຊ່າ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້ ແລະ ຂໍໃຫ້ໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການຫລິ້ນໂທລະສັບ.

ບໍ່ຄວນຮຽນແບບເພາະອາດເກີດອັນຕະລາຍເແກ່ຊີວິດໄດ້ ແນວໃດກໍ່ຕາມຜູ້ໃຫຍ່ກໍ່ຄວນເປັນແບບຢ່າງບໍ່ຮຽນໃຫ້ເດັດນ້ອຍ ຖ້າເຫັນກໍ່ຕ້ອງຫ້າມ ຈະເປັນການດີແລະປອດໄພ.

ຊົມຄລິບ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.