ຂ່າວດີ.! ລາວ ຈະໄດ້ຮັບວັກຊິນ ອີກ 30,000 ໂດສ

ຂ່າວດີ!!! ກຽມຕ້ອນຮັບວັກຊີນ Sputnik Light 30,000 ໂດສ !!! ຈາກ ສະ ຫະ ພັ ນ ຣັ ດເ ຊຍ

ແຈ້ງຂ່າວດີ ໃຫ້ທຸກທ່ານຊາບວ່າ ລັດຖະບານສະຫະພັນຣັດເຊຍ ແຈ້ງຊ່ວຍເຫຼືອ ສະໜອງຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນພະ ຍ າດ ໂຄ ວິ ດ-19 SPUTNIK LIGHT ພ້ອມອຸປະກອນທາງການແພດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ

ຈຳນວນ 01 ຖ້ຽວບິນ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:✈️ ເສັ້ນບິນ ກະລາໂນຍັກ, ສ. ຣັດເຊຍ – ວຽງຈັນ (ສປປ ລາວ) – ກະລາໂນຍັກ, ສ. ຣັດເຊຍ.

ຊະນິດເຮືອບິນ: RJJ-100 or ອິວ 76 (ທະບຽນເຮືອບິນແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວຈິງ).

ວັນທີ 22 ກັນຍາ 2021 ຮອດວຽງຈັນ ເວລາປະມານ 06:30 ໂມງຕອນເຊົ້າ

ດັ່ງນັ້ນ, ກົມການບິນພົນລະເຮືອນຈຶ່ງແຈ້ງການຜ່ານເພຈ ແອໂຣລາວ ເພຈຂ່າວການບິນ ເພື່ອປະຊາຊົນອ້ອມແອ້ມຂ້າງສະໜາມບິນ ອາດຈະໄດ້ຍິນສຽງດັງໃນຊ່ວງເຊົ້າ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,21 ກັນຍາ 2021ຂໍ້ມູນ:ກົມການບິນພົນລະເຮືອນພາບ:

ແອໂຣລາວ | AEROLAOS.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *