ໂພນງາມໃຕ້

ວັນທີ 21/9/21 ໄດ້ກ ວ ດ ວິເ ຄາະທັງໝົດ 5913 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 1798 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 376, ຈໍາປາສັກ 798:

ວັນທີ່ 22 ກັນຍານີ້ ກວດພົບເຊື້ອ 222 ຕົວຢ່າງນະຄອນຫຼວງ: 75 (ຊຸມຊົນ)

ຊຽງຂວາງ: 8 (ຊຸມຊົນ)

ບໍ່ແກ້ວ: 2 (ມ.ຕົ້ນເຜີ້ງ)

ຫຼວງນໍ້າທາ: 3 (ຊຸມຊົນ)

ຫຼວງພະບາງ: 16 :2 (ນໍາເຂົ້າ)4 (ຊຸມຊົນ)

ວຽງຈັນ: 44 (ຊຸມຊົນ)

ບໍລິຄໍາໄຊ: 1 (ຊຸມຊົນ)

ຄໍາມ່ວນ: 37 :2 (ນໍາເຂົ້າ)35 (ຊຸມຊົນ)

ສາລະວັນ: 1 (ນໍາເຂົ້າ)

ສະຫວັນນະເຂດ: 9 ຄົນ :5 (ນໍາເຂົ້າ)4 (ຊຸມຊົນ)

ຈໍາປາສັກ: 25 ຄົນ :2 (ນໍາເຂົ້າ)23 (ຊຸມຊົນ)

ອັດຕະປື: 1 (ຊຸມຊົນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *