ນໍ້າປ່າໄຫຼສຸເຮືອນປະຊາຊົນ ບ້ານຫວ້ຍປິດ ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ.

ນໍ້າປ່າໄຫຼສຸເຮືອນປະຊາຊົນ ບ້ານຫວ້ຍປິດ ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ.

ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ສັດລ້ຽງ ໄຫຼໄປກັບນໍ້າ ເອົາຫຍັງບໍ່ທັນ ຍ້ອນນໍ້າມາໄວ ແລະ ໄຫຼແຮງ
ເກີດເຫດເວລາ 00 ໂມງ ( ທ່ຽງຄືນ ) ທີ 26/8/2022

ວອນຜູ້ມີນ້ຳໃຈ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອ.

#ນໍ້າຖ້ວມ #ເມືອງຊຽງຄໍ້ #ແຂວງຫົວພັນ

#ເຫດການບ້ານເມືອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.