ຊົມເຊີຍເດີຫລານນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ

ຊວງນີ້ເຖິງເປັນຊວງທີ່ ໂ ຫ ດຮ້ າ ຍ.

ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ຍັງມີສິ່ງທີ່ດີເກິດຂື້ນ ຊົມເຊີຍເດີຫລານນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າບໍ່ມີໃຜກ້າເຮັດດອກເອົາລູກຫລານໂຕເອງໄປບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ

ເຮັດດີຍອມໄດ້ດີ.

ຊົມຄຼິບ 1

ຊົມຄຼິບ 2

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *