ຜັກເນົ່າ ບຳລຸງເລືອດ ບຳລຸງຫົວໃຈ ແກ້ອາການໃຈສັ່ນ ຊ່ວຍຮັກສາຕັບຈາກໄວຣັດຕັບອັກເສບໄດ້

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດຜັກເນົ່າເປັນໄມ້ຟຸ່ມ. ລຳຕົ້ນສູງ 1-2 ມ, ເປືອກໄມ້ມີຜິວບໍ່ລຽບ, ມີຂົນສັ້ນກະຈາຍຢູ່ທົ່ວລຳຕົ້ນ, ເປືອກອ່ອນສີຂຽວ, ເປືອກ ແກ່ເປັນສີນ້ຳຕານ. ໃບປະສົມແບບຂົນນົກປາຍຄີກ, ຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ. ໃບຍ່ອຍມີ 9-17 ໃບ, ຈັບຮຽງກົງກັນຂ້າມ, ຮູບຫອກ, ຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຮີ, ກ້ວາງ 2-3 ຊມ, ຍາວ 4-5 ຊມ, ໂຄນໃບມົນ, ຂອບລຽບ, ປາຍແຫຼມ. ແຜ່ນໃບບາງຄ້າຍຄືເຈັຍ, ຜິວໃບດ້ານເທິງສີຂຽວເຂັ້ມ, ຜິວໃບດ້ານລຸ່ມສີຂຽວອ່ອນ, ມີຂົນປົກຄຸມທົ່ວຜິວໃບ.

ຊໍ່ດອກແບບກະຈະ ມີດອກຍ່ອຍ ຈຳນວນຫຼາຍ. ດອກຍ່ອຍມີຂະໜາດນ້ອຍ. ກາບດອກເຊື່ອມຕິດກັນເປັນຫຼອດ, ຮູບລະຄັງ, ປາຍແຍກອອກເປັນຫຼາຍ ແສກ, ສີເຫຼືອງອົມນ້ຳຕານ. ກີບດອກມີ 3 ກີບ, 2 ກີບຂ້າງມີຂະໜາດໜ້ອຍກວ່າກີບກາງ, ຮູບແຖບ ຫຼື ຮູບຫອກ, ກີບກາງມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໝູ່, ຮູບໄຂ່. ເກສອນເພດຜູ້ຍາວບໍສະໝໍ່າສະເໝີ.

ເຕົ້າໄຂ່ຈັບຢູ່ຖານຮອງດອກ, ຮູບແຖບ, ຮວງຮັບນູນຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ. ໝາກເປັນຝັກ, ຮູບແຖບ, ໜຶ່ງຝັກມີແກ່ນຈຳນວນ 3-7 ເມັດ, ແກ່ນຈັບກາງ, ໝາກອ່ອນສີຂຽວອົມຂາວ, ໝາແກ່ສີນ້ຳຕານອ່ອນ. ແກ່ນຮູບໄຂ່ ຫຼຶ ຮູບກົມ, ສີນ້ຳຕານອ່ອນ ຫຼຶ ສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ.

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້ຮາກ: ໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ບຳລຸງເລືອດ, ບຳລຸງຫົວໃຈ, ແກ້ອາການໃຈສັ່ນ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີບພະຈອນແຮງຂຶ້ນ ແລະ ກັບເຂົ້າສູພາວະປົກກະຕິ, ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານອານຸມູນອິດສະຫຼະ, ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມປອດ,​ ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ, ແກ້ອາການນ້ຳລາຍໜຽວ, ຊ່ວຍແກ້ພິດ,

ແກ້ອາການອ່ອນເພຍ, ອາການເບື່ອເມົາ, ແພ້ອາຫານ, ອ່ອນເພຍ, ໄຂ້, ໄອ ຫຼື ປວດທ້ອງ, ຊ່ວຍຮັກສາປະສາດ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາຕັບຈາກໄວຣັດຕັບອັກເສບໄດ້. ເປືອກຮາກໃຊ້ເປັນຢາລະບາຍທ້ອງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຮັກສາພະຍາດຜິວໜັງ.

ຕົ້ນ: ຊ່ວຍຂັບລົມ. ເປືອກລຳຕົ້ນໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງກຳລັງ. ໃບ: ຊ່ວຍແກ້ພິດ, ຊ່ວຍຮັກສາລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ. ດອກ: ຊ່ວຍແກ້ພິດຝີ, ໃຊ້ແກ້ອາການຄັນ. ໝາກ: ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ, ແກ້ອາການຄໍແຫ້ງ ແລະ ຊ່ວຍບຳລຸງກຳລັງໄດ້ດີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.