ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ຄົນໃໝ່

ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ຄົນໃໝ່.

ໃນວັນທີ 02/08/2022 ໄດ້ມີພິທີມອບຮັບ ໜ້າທີ ຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານ ການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ລະຫວ່າງຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃຫມ່ ໂດຍ ທ່ານນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ,

ອາດີດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຂຶ້ນເປັນຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຄົນໃຫມ່.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.