ຂ່າວດີ!!! ໄວໆນີ້ ສປປ ລາວ ຈະມີວັກຊີນເຂົ້າມາຕື່ມ 2.434,580 ໂດສ

ຂ່າວດີ!!! ໄວໆນີ້ ສປປ ລາວ ຈະມີວັກຊີນເຂົ້າມາຕື່ມ 2.434,580 ໂດສ .

ຈາກລັດຖະບານ ສປ.ຈີນ, ອົດສະຕາລີ, ກາແດງຈີນ ແລະ ການລະດົມທືນຈັດຊື້ຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ#AeroLaos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *