News

ສູ້ໆນັກຮົບຊຸດຂາວ ເຮັດວຽກບໍ່ເລືອກວັນເວລາ ຈະເສົາທິດ ສູ້ຊົນ ຢືນຢູ່ໃນດ່ານໜ້າ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດມາດຕະການ

ສູ້ໆນັກຮົບຊຸດຂາວ ເຮັດວຽກບໍ່ເລືອກວັນເວລາ ຈະເສົາທິດ ພວກເຮົາສູ້ຊົນ ຢືນຢູ່ໃນດ່ານໜ້າ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດມາດຕະການ.

ທີ່ສູນແຍກປ່ຽວຫລັກ 27 ພວກເຮົາທີ່ມາເກັບຕົວຢ່າງ 108 ເຮັດວຽກບໍ່ເລືອກວັນເວລາ, ໜັກຫລືເບົາຈະແມ່ນເສົາຫຼືທິດ ພວກເຮົາສູ້ຊົນ ອົດທົນຜ່ານຜ່າ ອຸປະສັກຕ່າງໆ.

ຢືນຢູ່ດ່ານໜ້າ ເພື່ອຢາກໃຫ້ຜົນສໍາພວກເຮົາເປັນສວ່ນໝື່ງຢາກໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມສະງົບທຳມາຫາກິນຈົ່ງພອ້ມກັນສູ້ຕໍ່ໄປແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈດວ້ຍການກົດໄລ້ ແຊ.

ຈາກ: ແສງຈັນ ຜາຍຕ້າຍຄຳ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button