ຄຳສັ່ງຈາກເຈົ້ານະຄອນຫຼວງພະບາງ

#ດ່ວນໆ.

ຄຳສັ່ງຈາກເຈົ້ານະຄອນຫຼວງພະບາງ.

ໃຫ້ປິດບ້ານຂົວທີ1 ຮອມ8 ແລະ ບ້ານນາອວນ.

ນັບແຕ່ວັນທີ 19/9/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *