ດ່ວນທີ່ສຸດ!…ແຂວງຫົວພັນ ອອກແຈ້ງເພີ່ມມາດຕະການປ້ອງກັນແລະປິດການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ ແລະ ອາກາດ

ດ່ວນທີ່ສຸດ!…ແຂວງຫົວພັນ ອອກແຈ້ງເພີ່ມມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ປິດການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ ແລະ ອາກາດ

ດ່ວນທີ່ສຸດ!…ແຂວງຫົວພັນ ອອກແຈ້ງເພີ່ມມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ປິດການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ ແລະ ອາກາດ,

ສຳລັບລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕ້ອງໄດ້ປຽ່ນຖ່າຍສີນຄ້າ ຫລື ປຽ່ນໂຊເຟີລົດ ຢູ່ຈຸດກັ່ນກອງ ກ່ອນເຂົ້າມາແຂວງຫົວພັນ
#ຫົວພັນສະຕູດິໂອ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *