ແຈ້ງບັນດາທ່ານທີ່ມາກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ

ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບ ແຈ້ງບັນດາທ່ານທີ່ມາກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ.

1. ຫ້າມເອົາເງິນໃຫ້ແພດໝໍໃນທຸກກໍລະນີ(ໃສ່ຊອງຜ່າຕັດ)

2. ຫ້າມຈ່າຍເງິນ ຕ່າງໆເພີ່ມທີ່ບໍມີໃບບິນໂຮງໝໍ ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

(ໃບອອກໂຮງໝໍ, ໃບວິເຄາະ, ໃບລັງສີ,ໃບລ້າງບາດ……)

ຂໍຊົມເຊີຍໃນແຈ້ງການ ໂດຍລວມແລ້ວເບິ່ງທີ່ເຈດຕະນາ ໝໍກໍ່ດີ ນາງພະຍາບານກໍ່ດີ ຫາກເພິ່ນເອົາໃຈໃສ່ເຮົາອຳນວຍຄວາມສະດວກ ການທີ່ເຮົາ “ເຕັມໃຈໃຫ້” ກໍ່ຖືວ່າເປັນນ້ຳໃຈ ຫຼື.

ອາດເປັນໃຫ້ແນວອື່ນແທນເງິນກໍ່ໄດ້ (ເປັນກະເຊົ້າ ຂອງຂວັນ ຫຼື ກໍລະນີບໍ່ທັນກໍ່ອາດເປັນເງິນ) ອັນນີ້ຢູ່ທີດຸນພິນິດຄົນໃຫ້ ແລະ ຄົນຮັບ ບໍ່ວ່າກັນເນາະ!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.