ຄົນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຮີບໄປສັກວັກຊີນເດີ

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຂົ້າໃຫ້ບໍລິການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19.

ຢູ່ຕາມບ້ານທີ່ກຳນົດໃວ້ໃນເຂດ ນະຄອນົໄກສອນ ພົມວິຫານ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18-20 ສິງຫາ 2021, ເວລາ 08:00-16:00 ໂມງ.

ເບີ່ງລາຍລະອຽດຕາມຮູບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *