ພໍແກ້ໄຂໄດ້ລະບໍມາຮອດຈຸດນີ້ແລ້ວ.​

ຈຸດທີ່ບໍ່ມີຮອດທາງຊິໄປແລ້ວໄປທາງຫລັກກະປານນັ້ນແລ້ວ.​

ໄປທາງໃດກໍຊິໄດ້ນອນຫັ້ນກະໂພດ😔 ໃຜທີ່ຄິດຊິເດີນທາງສາຍເມືອງສິງ-ເມືອງລອງ-ຊຽງກົກ.

ແນະນຳໃຫ້ຫໍ່ເຂົ້າເອົານ້ຳມານຳແລະທີ່ສຳຄັນ.​ຄັນບໍ່ຈຳເປັນບໍ່ຕ້ອງເອົາເດັກນ້ອຍເດີນທາງນຳເທື່ອເວລາຕິດຂັດຄ້າງຄາແນວນີ້ລຳບາກແຮງ

👉🏻ອັນນີ້ແຄ່ນ້ຳຈິ້ມຊື່ໆຍັງອີກຫລາຍຈຸດຫລາຍບ່ອນ😔

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.