ຂ່າວດີ ລາວປິ່ນປົວຫາຍດີ 15.133 ຄົນແລ້ວ.

ຈາກຂ່າວຮ້ າ ຍ! ຍັງມີຂ່າວດີ ລາວປິ່ນປົວຫາຍດີ 15.133 ຄົນແລ້ວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໜັກ! ພົບຜູ້ຕິ ດ ເ ຊື້ ອໃນຊຸມຊົນມື້ດຽວສູງເຖິງ 264 ຄົນໃນຊຸມຊົນ:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 264 ຄົນ

ຈາກຂ່າວຮ້ າ ຍ! ຍັງມີຂ່າວດີ ລາວປິ່ນປົວຫາຍດີ 15.133 ຄົນແລ້ວ

ຫຼວງນໍ້າທາ 2 ຄົນ

ຫຼວງພະບາງ 20 ຄົນ

ຄຳມ່ວນ 26 ຄົນ

ສະຫວັນນະເຂດ 20 ຄົນ

ຈຳປາສັກ 41 ຄົນ

ເປັນແຮງງານນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ:

ຫຼວງພະບາງ 2 ຄົນ

ສາລະວັນ 9 ຄົນ

ສະຫວັນນະເຂດ 72 ຄົນ

ສັງລວມແລ້ວ ສປປ ລາວ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການກວດທັງໝົດ 508.239 ຄົນ, ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ 18.814 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 15.133 ຄົນ.

ທີ່ມາ: InsideLaos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *