ລາຍຊື່ແລະຈຳນວນເງິນຜູ້ເສຍຫາຍ

ລາຍຊື່ແລະຈຳນວນເງິນຜູ້ເສຍຫາຍຂໍບໍ່ອອກຊື່ ອັບອາຍ
ມີຫລາຍຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ທັນເບິດ :

1. 1ລ້ານບາດ+400ລ້ານ (ສາລະວັນ)
2. 200,000b / 3,000$/50,000,000kip
3. 50,000,000ກີບ ນະຄອນຫຼວງ
4. 90.000.000ກີບ (ນະຄອນຫລວງ)

5. 5000$ 150.000.000ກີບ 200.000฿
6. 380.000.000
7. 160,000,000ກີບ

8. 220.000.000 ກີບ ຫຼັກ20 ຄຳເກີດ
9.ເສຍຫາຍ50.000.000
10. 50.000.000
11. 30.000.000
12 . 40.000$
600.000฿
230.000.000 ກີບ.

13.100.000.000
16190.000.000 /200.000฿
17. 30.00000ກີບ
130.000.000ກີບ
18. 30.00000ກີບ
70.000.000ກີບ
19. 180.000.000
20. 300ລ້ານກີບ

ເງິນບາດ 100,000ບາດ
ເງິນໂດລາ 8,500$
21, 60,000,000ກີບ ນະຄອນຫລວງ
22. 6.000$
23. 300.000.000 ລ້ານ
24 100ລ້ານກີບ

25. 140.000.000₭
26 160.000.000₭
27. 50.000.000, 6.000$
28. ກີບ200,000,000ກີບ ເງິນບາດ160,000฿
29. 50.000.000ກີບ
ຍັງມີອີກຫລາຍຂໍ້ມູນຜ່ານຜ່ານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.