ຮີບໄປສະໝັກເລີຍ..!!!ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານດ່ວນ ເງິນເດືອນ 2,500,000-3,500,000 ກີບ ຟຣີຫໍພັກ -ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ຮັບເພດຍິງອາຍຸ16-30ປີຈຳນວນຫຼາຍ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານເປີດການຝຶກອົບຮົມຟຣີ 40ວັນ “ອາຊີບຊ່າງວິກຜົມ” ຫຼັງຈົບການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກທັນທີ ຫໍພັກຟຣີ, ເຄື່ອງບ່ອນນອນໃໝ່, ມີເຂົ້າກິນຟຣີ 3ຄາບ,

ມີຖ້ວຍບ່ວງໃຫ້ໃຊ້ ແລະ ສະບູຢາຖູແຂ້ວໃຫ້ຟຣີແຕ່ວ່າໄລຍະຮຽນແມ່ນບໍ່ມີເງິນເດືອນໃຫ້ ຫຼັງຮຽນຈົບແມ່ນເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ ບໍລິສັດລາວຄວາລີຕີ ໄດ້ທັນທີ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບໍລິສັດ ລາວຄວາລີຕີແມ່ນ 1,600,000ກີບ

ເງິນຜະລິດເລີ່ມຕົ້ນ200,000-2,500,000ກີບ
ເງິນປີ25,000-125,000ກີບ
ເງິນບໍ່ຂາດວຽກ50,000-100,000ກີບ
02059595479,02055571505

ເອກະສານ: ກັອບປີ້ສຳມະໂນຄົວ,ບັດສັກວັກຊີນ
ສະໝັກຢູ່ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ
ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄຳຮຸ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ ລາວຄວາລີຕີ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.