ແຜນການບໍລິການນ້ຳມັນປະຈຳວັນຈັນທີ 20-22/06/2022 .

ແຜນການບໍລິການນ້ຳມັນປະຈຳວັນຈັນທີ 20-22/06/2022 .

ຂອງນະຄອນຫຼວງ ພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້​ ຂອງລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ​

ເຊິ່ງຈະໄດ້ທະຍອຍສະໜອງໃນແຕ່ລະວັນຕາມຄວາມສາມາດຂອງການຂົນສົ່ງທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຄາວມຕ້ອງການ.

..

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.