ຂໍ້ມູນ​ ຜູ້ຕິດເຊື້ອຊຸມຊົນ 9 ຄົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

1 ຄົນ ມາແຕ່ປາກຊັນ ເພດຍິງ ອາຍຸ 73 ປີ ມີປະຫວັດໄປກວດຢູ່ໂຮງຫມໍກະເສມລາດ. 3 ຄົນ ຈາກກຸ່ມຕະຫຼາດດົງຫມາກຄາຍ.

ຜູ້ຕິດເຊື້ອຊຸມຊົນ 9 ຄົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 17 ກັນຍາ 2021)

2 ຄົນ ກຸ່ມຈາກໂຮງງານອານພີລາວ (ເພດຊາຍນອນຫໍພັກ 1, ບ້ານຜາງແຫ້ງ 1).

1 ຄົນ ກຸ່ມຕະຫຼາດອົດຊີ ຢູ່ບ້ານດອນຫນູນ ເມືອງໄຊທານີ. 1 ຄົນ ຈາກຝ່ານຊຽງຍືນ ເມືອງຈັນທະບູລີ.

1 ຄົນ ເປັນ ພະນັກງານ ປກສ ນະຄອນຫລວງ ບ້ານໂນນແກ້ວ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *