🥰🥰ສະບາຍດີລູກຄ້າ MoneyGram ທຸກໆທ່ານ🥰🥰

🥰🥰ສະບາຍດີລູກຄ້າ MoneyGram ທຸກໆທ່ານ🥰🥰

➡️ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 15/6/2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ຫາກທ່ານໃດໃຊ້ບໍລິການໂອນເງິນຈາກຕ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ MoneyGram

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເປັນສະກຸນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານໃນມື້ນັ້ນໆ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.